Projectes

Des de l’Espai Jove es fa feina en diversos projectes dirigits a la població jove de Maó, que tenen un caràcter més ampli i de llarg termini
 

Contacte Nom i llinatges: Correu electrònic: Missatgejoventut@ajmao.org 971 35 09 63